Tekno Yatırım Desteği

Öncelikli teknoloji alanlarında yer alan Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan yeni ürün/ürünlerin ticarileştirilmesi, katma değerli ürün elde edilmesi, yurtdışı pazarlarda yer alarak teknolojik ürün ihracatının arttırılması için yapılacak teknolojik ürün yatırımlarının desteklenmektedir.