ISO BELGELENDİRMESİ

ISO Serisi standartları içeren belgelendirmeler.

ISO 9001 : 2015 kalite yönetim sistemi birçok kuruluş için uygulanabilir genel bir standarttır. Kuruluşların yönetim sistemlerin gelişim ve sürekli iyileştirmeye açık bir hale gelmesine yardımcı olur.

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi standardı, Gıda üretimi, paketlemesi, dağıtımı, sunumu  yapan firmalar dahil olmak üzere gıda zincirindeki tüm kuruluşları kapsayan şartlarını tanımlar

ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi; kuruluşların çevreye olan etkilerinin değerlendirildiği, çevre açısından risklerin tanımlanıp, önlemlerinin planlanmasını içeren bir yönetim sistemidir.

OHSAS 18001, İş Sağlığı ve güvenliğine yönelik olarak, işyerinde olası bir iş kazası riskini analiz etmek, ihtimali en aza indirgemek ve önlem almakla ilgili bir yönetim sistemidir.

ISO 10002 Müşteri memnuniyeti yönetim sistemi, müşterilerin memnuniyetini ölçmek, değerlendirme yöntemlerini tanımlamak, sürekli iyileştirmeye yönelim bir standarttır.

Medikal Sektörde uygulanan ISO 13485:2016 Standardı tıbbi cihazlar konusunda üretim yapan firmalar için  kalite sisteminin gerektirdiği özel gereklilikleri belirler.

CE BELGELENDİRMESİ

CE işaretlemesi için belge ve testler

CE İşareti ürünlerin teknik yapılarına ilişkin gerekli bütün uygunluk değerlendirme faaliyetlerinden geçtiğini sağlık, güvenlik ve tüketicinin ve çevrenin korunması gerekliliklerine uygunluğunu gösteren ve Conformité Européenne kelimelerinin baş harflerinden oluşan bir işaretidir.

Elektromanyetik uyumluluk testi anlamına gelip, ürünün manyetik özelliklerinin gerekli şartları sağlayıp sağlamadığının anlaşılması için yapılır. CE işaretlemesi, TSE Belgelendirmesi gibi amaçlarla yapılır.

Açıklaması, Düşük Voltaj Direktifi (Low Voltage Directive) olan direktife uygun olarak ürünler üzerinde yapılan; İzolasyon Testi, Yüksek Gerilim Testi, Fiziksel Dayanım Testleri, Yanma Özelliklerine İlişkin Testler, Kaçak Akım Testi, Toprak Hattı Süreklilik Testi,  IP Toz ve Su Testlerini içerir

Yangın direnci ürünün amaçlanan kullanımını için tasarlanmış yıkıcı yangın testi ile tespit edilebilir. Test edilecek olan numune bir tutma çerçevesi özel bir fırına konur. Fırının içerisinde uluslararası kabul görmüş bir zaman / sıcaklık uygulanır. Ürünün yangına dayanımı ve yangın karşısında davranışı test edilir.

TSE BELGELENDİRMESİ

TSE Ürün Belgelendirme , TSEK Belgesi ve TSE Hizmet Yeterlilik Belgesisi

Ürünlerinize ait TSE standardına uygun olarak üretimin sağlanması, dokümantasyonun yazılması, test ve deney ortamının oluşturulması, TSE başvurusu gibi süreçlerde size danışmanlık hizmeti sunuyoruz.

Ürünlerinize ait TSEK kriterinin yazılması, kritere uygun üretimin sağlanması, test ve deney ortamının sağlanması ve başvuru işlemleri konusunda danışmanlık hizmeti sunuyoruz.

Vermiş olduğunuz hizmetin, TSE Standartlarına uygun olması, gerekli dokumantasyon ve altyapının sağlanması, TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi Başvurusu gibi hususlarda size danışmanlık hizmeti sunuyoruz.