Tasarım ve Ürün Geliştirme Desteği

İstihdam edilecek tasarımcı maaşları toplam en fazla 1.000.000 $,  Seyahat ve web sitesi üyeliği giderleri toplam en fazla 150.000$, et, teçhizat, malzeme ve yazılım giderleri toplam en fazla 250.000 $ kadar desteklenir.