KOBİGEL Programı

Belirli zamanlarda ilan edilerek, başvuruya açılan bu program kapsamında, işletmeler bir proje oluşturarak çeşitli harcama kalemleri için  destek talep edebilmektedirler. İlan edilen çağrı önceliğine ve kapsamına göre değişiklik göstermekle beraber, Makine, Personel, Belgelendirme, Test ve Analiz giderleri gibi harcamalar destek kapsamındadır.